Dobro dosli

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA 2012

// preuzmi

Sazivanje skupštine akcionara 29.06.2012.

// preuzmi

Izveštaj o održanoj skupštini akcionara 01.08.2011

// preuzmi

Izveštaj o održanoj skupštini akcionara 30.06.2011.

// preuzmi

Izveštaj o bitn. događ. sazivanje vanred. skupštine 2011

// preuzmi

Izveštaj o bitnom događaju, sazivanje skupštine 2011

// preuzmi

Izveštaj o održanoj skupštini akcionara 2010

// preuzmi

Zakazivanje skupštine akcionara - 30.12.2010.

// preuzmi

Informacija o promeni roka održavanja skupštine

// preuzmi

Izveštaj o bitnom događaju, sazivanje skupštine 2010

// preuzmi

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
"ŽITOPRODUKT" A.D. Bolnička 7, Zrenjanin