Dobro dosli

Izveštaj o održ. vanrednoj skupštini akcionara 2009

// preuzmi

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja II polovina 2009

// preuzmi

Izveštaj o bitnom događaju - vanredna skupština akcionara

// preuzmi

Izvod iz finan. izveštaja za 2008. god

// preuzmi

Godišnji izveštaj o poslovanju - 2008

// preuzmi

Izveštaj o održanoj skupštini akcionara 2009

// preuzmi

Izveštaj o bitnom događaju, sazivanje skupštine 2009

// preuzmi

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja prva polovina 2009

// preuzmi

Izjava 2008 II polugodiste

// preuzmi

Godišnji izveštaj o poslovanju - 2007

// preuzmi

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
"ŽITOPRODUKT" A.D. Bolnička 7, Zrenjanin